home > verzekeringen > rechtsbijstand

Rechtsbijstand? Waarvoor?
Een Rechtsbijstandsverzekering is niet wettelijk verplicht, maar kan heel nuttig zijn.
Veel burgers kunnen de dag van vandaag hun rechten niet verdedigen omwille van de hoge kostprijs. Een advocaat aanstellen, naar de rechtbank stappen, gerechtskosten,…
Wanneer u een polis Rechtsbijstand afsluit zullen gespecialiseerde juristen uw rechten met kennis van zaken behandelen.

Enkele voorbeelden:

U wordt als passagier van een voertuig zwaar gewond waardoor je een hele tijd werkonbekwaam bent,  of erger, een blijvende invaliditeit oploopt. Wie zal bepalen hoe erg die invaliditeit is en hoeveel de schadevergoeding zal bedragen?

Een fietser rijdt u omver, u valt en loopt enkele breuken op. Wie gaat de schade trachten te verhalen op de fietser?

U hebt door het ‘oranje’ licht gereden en toch werd u geflitst. Wie betaalt de door u gekozen advocaat?

U hebt een wagen gekocht, maar deze blijkt niet te zijn wat de koper had beloofd. Wie zal een expert aanstellen, eventueel de verkoper dagvaarden,…

Een basispolis Rechtsbijstand kan uiteraard uigebreid worden met waarborgen naar uw persoonlijke noden.
Wacht niet tot er zich een conflict voordoet alvorens een polis af te sluiten!

De kenmerken van een rechtsbijstandverzekering.

VRAGEN OVER ONZE VERZEKERINGEN?